MODERN ENGLISH | โมเดิร์น อิงลิช


ME-01 / พื้นที่ 452 ตร.ม.

ช่วงราคา -
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 452 ตร.ม.
รายละเอียด 5 ห้องนอน, 6 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 113 ตร.ว.