MODERN ENGLISH | โมเดิร์น อิงลิช


ME-02 / พื้นที่ 663 ตร.ม.

ช่วงราคา -
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 663 ตร.ม.
รายละเอียด 5 ห้องนอน, 7 ห้องนำ้, 3 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 146 ตร.ว.