MODERN ENGLISH | โมเดิร์น อิงลิช


ME-03 / พื้นที่ 885 ตร.ม.

ช่วงราคา -
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 885 ตร.ม.
รายละเอียด 6 ห้องนอน, 6 ห้องนำ้, 4 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 202 ตร.ว.