MODERN ENGLISH | โมเดิร์น อิงลิช


ME-04 / พื้นที่ 915.1 ตร.ม.

ช่วงราคา -
จำนวนชั้น 3
พื้นที่ใช้สอย 915.1 ตร.ม.
รายละเอียด 8 ห้องนอน, 9 ห้องนำ้, 4 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 169 ตร.ว.