MODERN LUXURY | โมเดิร์น ลักชุรี่


MODERN LUXURY 1 / พื้นที่ 182 ตร.ม.

ช่วงราคา 3-4 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 182 ตร.ม.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 60 ตร.ว.