MODERN LUXURY | โมเดิร์น ลักชุรี่


MODERN LUXURY 3 / พื้นที่ 258 ตร.ม.

ช่วงราคา 5-6 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 3 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 65 ตร.ว.