MODERN LUXURY | โมเดิร์น ลักชุรี่


MODERN LUXURY 6 / พื้นที่ 358 ตร.ม.

ช่วงราคา 7-8 ลบ.
จำนวนชั้น 3
พื้นที่ใช้สอย 358 ตร.ม.
รายละเอียด 7 ห้องนอน, 5 ห้องนำ้, 4 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 72 ตร.ว.