MODERN LUXURY


MODERN LUXURY 7 / พื้นที่ 425 ตร.ม.

ช่วงราคา 9-10 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 425 ตร.ม.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 5 ห้องนำ้, 4 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 95 ตร.ว.