THE MASTERPIECE | เดอะ มาสเตอร์พีซ


THE MASTERPIECE 1 / พื้นที่ 1,405 ตร.ม.

ช่วงราคา 43-51 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 1,405 ตร.ม.
รายละเอียด 8 ห้องนอน, 11 ห้องนำ้, 6 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 318 ตร.ว.