THE MASTERPIECE | เดอะ มาสเตอร์พีซ


THE MASTERPIECE 2 / พื้นที่ 2,911 ตร.ม.

ช่วงราคา 84-97 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 2,911 ตร.ม.
รายละเอียด 5 ห้องนอน, 11 ห้องนำ้, 8 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 605 ตร.ว.