THE MASTERPIECE | เดอะ มาสเตอร์พีซ


THE MASTERPIECE 3 / พื้นที่ 2,005 ตร.ม.

ช่วงราคา 57-66 ลบ.
จำนวนชั้น 3
พื้นที่ใช้สอย 2,005 ตร.ม.
รายละเอียด 6 ห้องนอน, 8 ห้องนำ้, 8 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 540 ตร.ว.