THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 1A / พื้นที่ 232 ตร.ม.

ช่วงราคา 4-5 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 232 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 1 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 64 ตร.ว.