THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 2 / พื้นที่ 255 ตร.ม.

ช่วงราคา 5-6 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 255 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 1 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 72 ตร.ว.