THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 3 / พื้นที่ 652 ตร.ม.

ช่วงราคา 7-8 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 652 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 88 ตร.ว.