THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 4 / พื้นที่ 352 ตร.ม.

ช่วงราคา 7-8 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 352 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 89 ตร.ว.