THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 5 / พื้นที่ 409 ตร.ม.

ช่วงราคา 8-9 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 409 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 4 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 109 ตร.ว.