THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 6 / พื้นที่ 443 ตร.ม.

ช่วงราคา 9-10 ลบ.
จำนวนชั้น 2
พื้นที่ใช้สอย 443 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 4 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 99 ตร.ว.