THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 7 / พื้นที่ 480 ตร.ม.

ช่วงราคา 10-11 ลบ.
จำนวนชั้น 3
พื้นที่ใช้สอย 480 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 5 ห้องนำ้, 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 104 ตร.ว.