THE ORIENTAL CHIC | เดอะออเรียนทอล ชิค


THE ORIENTAL CHIC 8 / พื้นที่ 705 ตร.ม.

ช่วงราคา 14-16 ลบ.
จำนวนชั้น 3
พื้นที่ใช้สอย 705 ตร.ม.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 4 ห้องนำ้, 3 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 116 ตร.ว.