BG01

BG01


พื้นที่ใช้สอย 699 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 221 ตร.วา

5 ห้องนอน
6 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG02

BG02


พื้นที่ใช้สอย 1059 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 256 ตร.วา

6 ห้องนอน
7 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG03

BG03


พื้นที่ใช้สอย 871 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 137 ตร.วา

6 ห้องนอน
7 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG04

BG04


พื้นที่ใช้สอย 810 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 101 ตร.วา

4 ห้องนอน
6 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG05

BG05


พื้นที่ใช้สอย 836 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 173 ตร.วา

6 ห้องนอน
7 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG06

BG06


พื้นที่ใช้สอย 1383 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 299 ตร.วา

7 ห้องนอน
8 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG07

BG07


พื้นที่ใช้สอย 749 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 150 ตร.วา

5 ห้องนอน
6 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG08

BG08


พื้นที่ใช้สอย 784 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 182 ตร.วา

5 ห้องนอน
5 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG09

BG09


พื้นที่ใช้สอย 1125 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 150 ตร.วา

9 ห้องนอน
10 ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-
BG10

BG10


พื้นที่ใช้สอย 709 ตร.ม | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.วา

ห้องนอน
ห้องนำ้
ที่จอดรถ
-